VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

prof. Dr. Ing. Petr Novák - přehled publikací

FiltrováníDruh:Databáze:


Styl zobrazeníNalezeno celkem 146 publikací odpovídajících výběru:

2020

Články v zahraničních časopisech

Oščádal, P., Heczko, D., Vysocký, A., Mlotek, J., Novák, P., Virgala, I., Sukop, M., Bobovský, Z. Improved Pose Estimation of Aruco Tags Using a Novel 3D Placement Strategy. Sensors 2020. 2020. 20(17).  DOI   Scopus   Impact 3.275 (Q1) 

2019

Články v domácích časopisech

Měsíček, J., Pagáč, M., Petrů, J., Novák, P., Hajnys, J., Kutiová, K. Topological Optimization of the Formula Student Bell Crank. MM Science Journal. 2019, 10, 2964-2968, ISSN 1803-1269.  DOI 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Pastor, R., Vysocký, A., Novák, P. A Study on Direct Teleoperation Device Kinematics. In Lecture Notes in Computer Science. Volume 11472. Cham : Springer, 2019. 12. pp. 140-146. 978-3-030-14983-3.  DOI   Scopus   WoS 

Vysocký, A., Pastor, R., Novák, P. Interaction with Collaborative Robot Using 2D and TOF Camera. In Lecture Notes in Computer Science. Volume 11472. Cham : Springer, 2019. 35. pp. 477-489. 978-3-030-14983-3.  DOI   Scopus   WoS 

2018

Články v zahraničních časopisech

Novák, P., Kot, T., Babjak, J., Konečný, Z., Moczulski, W., Rodriguez-lópez, A. Implementation of Explosion Safety Regulations in Design of a Mobile Robot for Coal Mines. Applied Sciences. 2018, vol. 8, Issue 11 (special issue Advanced Mobile Robotics). ISSN 2076-3417.  DOI   Scopus   WoS   Impact 2.217 (Q2) 

Kot, T., Novák, P. Application of Virtual Reality in Teleoperation of the Military Mobile Robotic System TAROS. International Journal of Advanced Robotic Systems. 2018, vol. 15, issue 1. ISSN 1729-8814.  DOI   Scopus   WoS   Impact 0.952 (Q4) 

Mostýn, V., Krys, V., Kot, T., Bobovský, Z., Novák, P. The Synthesis of a Segmented Stair-Climbing Wheel. International Journal of Advanced Robotic Systems. 2018, Volume 15, issue 1, ISSN 1729-8814.  DOI   Scopus   WoS   Impact 0.952 (Q4) 

Bernatíková, Š., Tomášková, H., Bužga, M., Jirák, Z., Novák, P., Babjak, J., Kot, T., Krys, V., Jánošík, L. Verification of Electronic Device Technology for Measurement and Evaluation of Thermal Exposure of Fire Fighters and Members of Rescue Teams. Medycyna Pracy. 2018, vol. 69, nr. 1, pp. 1-11. ISSN 0465-5893.  DOI   Scopus   WoS   Impact 0.61 (Q4) 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Kot, T., Novák, P., Babjak, J. Application of Augmented Reality in Mobile Robot Teleoperation. In Modelling and Simulation for Autonomous Systems MESAS 2017, Lecture Notes in Computer Science. Vol 10756. Cham : Springer, 2018. pp 223-236. ISBN 978-3-319-76071-1.  DOI   Scopus   WoS 

Babjak, J., Kot, T., Novák, P., Krys, V., Bobovský, Z. Mobile Robot Failure Prevention by Real-Time Thermal Monitoring. In Modelling and Simulation for Autonomous Systems MESAS 2017, Lecture Notes in Computer Science. Vol 10756. Cham : Springer, 2018. pp 133-139. ISBN 978-3-319-76071-1.  DOI   Scopus   WoS 

Kot, T., Novák, P., Babjak, J. Using HoloLens to Create a Virtual Operator Station for Mobile Robots. In 19th International Carpathian Control Conference (ICCC). IEEE, 2018. pp. 422-427. ISBN 978-1-5386-4763-9.  DOI   Scopus   WoS 

2017

Články v domácích časopisech

Novák, P., Kot, T. Telerescuer. Akademik - univerzitní časopis VŠB-TU Ostrava. 2017, roč. 2017, č. 1, s. 9-9. ISSN 1213-8916.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Kot, T., Babjak, J., Novák, P. Analysis and Prevention of Selected Risks of Remotely and Autonomously Controlled Mobile Robot TeleRescuer. In Proceedings of the 18th International Carpathian Control Conference, ICCC 2017. In Proceedings of the 2017 18th International Carpathian Control Conference, ICCC 2017. 2017. pp. 551-554. ISBN 978-1-5090-4862-5.  DOI   Scopus   WoS 

Kot, T., Mihola, M., Babjak, J., Novák, P. Gripper with Precisely Adjustable Gripping Force. In Proceedings of the 18th International Carpathian Control Conference, ICCC 2017. 2017. pp. 555-559. ISBN 978-1-5090-4862-5.  DOI   Scopus   WoS 

Kot, T., Novák, P., Babjak, J. System for Creation and Display of 3D Maps of Coal Mines. In Proceedings of the 2017 Coal Operators' Conference. Wollongong : The University of Wollongong Printery, 2017. pp. 117-124. ISBN 978-1-74128-261-0.

Novák, P., Babjak, J., Kot, T., Bobovský, Z., Olivka, P., Moczulski, W., Timofiejczuk, A. Telerescuer - reconnaissance mobile robot for underground coal mines. In Proceedings of the 2017 Coal Operators' Conference. Wollongong : The University of Wollongong Printery, 2017. pp. 331-339. ISBN 978-1-74128-261-0.

2016

Články v domácích časopisech

Vysocký, A., Novák, P. Human-Robot Collaboration in Industry. MM Science Journal. 2016, June 2016, s. 903-906. ISSN 1805-0476.  DOI   Scopus 

Novák, P., Babjak, J., Kot, T. Thermal Exposition Monitoring of Firefighters. MM Science Journal. 2016, November, pp. 1482-1486.  DOI   Scopus 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Babjak, J., Novák, P., Kot, T., Moczulski, W. Control System of a Mobile Robot for Coal Mines. In Proceedings of the 2016 17th International Carpathian Control Conference, ICCC 2016. 2016. pp. 17-20. ISBN 978-1-4673-8606-7.  DOI   Scopus   WoS 

Novák, P., Babjak, J., Kot, T., Moczulski, W. Mobile Robot for Extreme External Working Conditions. In AiMT (MARS). 2016 (sborník MARS nebyl vydán!).

Kot, T., Novák, P., Babjak, J., Olivka, P. Rendering of 3D Maps with Additional Information for Operator of a Coal Mine Mobile Robot. In Modelling and Simulation for Autonomous Systems MESAS 2016. 2016. Lecture Notes in Computer Science, vol 9991, Springer. pp. 214-225.  DOI   Scopus   WoS 

Novák, P., Babjak, J., Kot, T. Safety Ambient Monitor for Firefighters. In Proceedings of the 2016 17th International Carpathian Control Conference, ICCC 2016. Tatranska Lomnica. Slovakia : 29 May - 1 June 2016. pp 523-526. ISBN 978-146738606-7.  DOI   Scopus   WoS 

Moczulski, W., Cyran, K., Januszka, M., Novák, P. TELERESCUER - AN INNOVATIVE ROBOTIZED SYSTEM FOR SUPPORTING MINING RESCUERS BY INSPECTING ROADWAYS AFFECTED BY CATASTROPHES. In 24th World Mining Congress, Automation and Robotics. 24th. , . Rio de Janeiro, Brasil : Instituto Brasileiro de Mineracao, 2016, 94-103.

Olivka, P., Mihola, M., Novák, P., Kot, T. The 3D Laser Range Finder Design for the Navigation and Mapping for the Coal Mine Robot. In 17th IEEE International Carpathian Control Conference, ICCC 2016. 2016. pp. 533-538. ISBN 978-146738606-7.  DOI   Scopus   WoS 

Olivka, P., Mihola, M., Novák, P., Kot, T. The Design of 3D Laser Range Finder for Robot Navigation and Mapping in Industrial Environment with Point Clouds Preprocessing. In Modelling and Simulation for Autonomous Systems MESAS 2016. 2016. Lecture Notes in Computer Science, vol 9991, Springer. pp. 371-383.  DOI   Scopus   WoS 

Kot, T., Novák, P. Using Virtual Reality to Assist an Operator of the Military Robotic Manipulator Arm TAROS. In AiMT (MARS). 2016 (sborník MARS nebyl vydán!).

Kot, T., Novák, P., Babjak, J. Visualization of Point Clouds Built From 3D Scanning in Coal Mines. In 17th IEEE International Carpathian Control Conference, ICCC 2016. 2016. pp. 372-377. ISBN 978-146738606-7.  DOI   Scopus   WoS 

2015

Články v zahraničních časopisech

Novák, P., Babjak, J., Moczulski, W. Control System of the Mobile Robot TELERESCUER. Applied Mechanics and Materials. 2015, vol. 772, pp. 466-470, ISSN : 1662-7482.  DOI 

Moczulski, W., Cyran, K., Novák, P., Rodriguez, A. Telerescuer-a Concept of the System for Teleimmersionof a Rescuer to Areas of Coal Mines Affected by Catastrophes. Zeszyty Naukove Institutu Pojazdów. 2015, no. 102, pp. 57-62, ISSN 1642-347X.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Novák, P., Babjak, J., Kot, T., Olivka, P. Exploration Mobile Robot for Coal Mines. In Modelling and Simulation for Autonomous Systems (MESAS 2015). Prague, Czech Republic, April 29-30, 2015. pp. 209-215, ISBN 978-3-319-22383-4.  DOI   Scopus   WoS 

Kot, T., Novák, P., Babjak, J. Virtual Operator Station for Teleoperated Mobile Robots. In Modelling and Simulation for Autonomous Systems. International Workshop, MESAS 2015, Prague, Czech Republic, April 29-30, 2015, s. 144-153. ISBN 978-3-319-22383-4.  DOI   Scopus   WoS 

2014

Články v zahraničních časopisech

Novák, P., Babjak, J., Kot, T., Mostýn, V. Control System Of A Heavy-duty Fire Extinguishing Mobile Robot. Robototechnika i techničeskaja kibernetika. 2014, roč. 4, č. 3, s. 2529. ISSN 2312-6612.

Kot, T., Novák, P. Utilization of the Oculus Rift HMD in Mobile Robot Teleoperation. Applied Mechanics and Materials. 2014, volume 555, pp. 199-208. ISBN 978-3-03835-111-5.  DOI   Scopus 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Gloger, M., Novák, P., Krys, V. CBRNE Fluids Sampling Subsystem for Mobile Robot. In Applied Mechanics and Materials. 2014, vol. 555, pp. 163-169. ISBN-13 : 978-3-03835-111-5.  DOI   Scopus 

Novák, P., Babjak, J., Kot, T., Mostýn, V. Control System Of A Heavy-duty Fire Extinguishing Mobile Robot. In Proceedings of the International Scientific and Technological Conference Extreme Robotics (Saint-Petersburg, October 1-2, 2014). 2014. pp. 261-265. ISBN 975-5-906555-74-8.

Kot, T., Krys, V., Mostýn, V., Novák, P. Control System of a Mobile Robot Manipulator. In Proceedings of the 2014 15th International Carpathian Control Conference, ICCC 2014. 2014. pp 258-263. ISBN 978-1-47-993528-4.  DOI   Scopus   WoS 

Novák, P., Babjak, J. Roof Support Control in Longwall Technology. In 14th Coal Operators Conference. University of Wollongong, Australia, 12-14 February 2014. pp. 34-41. ISBN 978 1 925100 02 0.

Kot, T., Krys, V., Novák, P. Simulation System for Teleoperated Mobile Robots. In Modelling and Simulation for Autonomous Systems Workshop (MESAS 2014, Roma, Italy, May 5-6). Berlin : Springer, 2014. pp 164-172. ISBN 978-3-319-13822-0.  Scopus   WoS 

Kot, T., Babjak, J., Krys, V., Novák, P. System for Automatic Collisions Prevention for a Manipulator Arm of a Mobile Robot. In Proceedings of the IEEE 12th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI 2014). Košice : TU Košice, 2014. pp. 167-171. ISBN 978-1-4799-3442-3.  DOI   Scopus   WoS 

Bobovský, Z., Novák, P., Krys, V. The experimental method for obtaining input data for the design of an automatic magnetic connection mechanism. In Applied Mechanics and Materials. Volume 555. Durnten-Zurich : Trans Tech Publications, 2014. s. 434-439. ISBN  978-3-03835-111-5.  DOI   Scopus 

Bobovský, Z., Novák, P., Krys, V., Kot, T. The Module for a Self-Reconfigurable Robotic System. In Proceedings of the IEEE 12th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI 2014). Košice : TU Košice, 2014. ISBN 978-1-4673-5929-0.  DOI   Scopus   WoS 

2013

Články v zahraničních časopisech

Novák, P., Mostýn, V., Kot, T., Krys, V. Stereoscopic System with the Tight Tilted Cameras. Applied Mechanics and Materials. 2013, vol. 332, pp. 154-164. ISSN 1662-7482.  DOI   Scopus   WoS 

2012

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Novák, P., Mostýn, V., Krys, V., Bobovský, Z. Tilting optimization of fixed stereovision cameras. In Proceeding of Lectures of 5th International Conference Modelling of the Mechanics and Mechatronics Systems - MMaMS 2012. 2012. pp. 479-488. ISSN : 1877-7058.  DOI   Scopus   WoS 

2011

Učebnice, skripta

Novák, P. Průmyslové řídicí systémy I. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011. 123 s.

Novák, P. Průmyslové řídicí systémy II. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011. 116 s.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Mostýn, V., Novák, P., Kot, T. Solution of the extinguishing and rescue robot control system. In Proceedings of the ICMT 11 - International Conference on Military Technologies. Brno : University of Defence, 2011. pp. 949-954. ISBN 978-80-7231-787-5.

Novák, P., Špaček, P., Mostýn, V. Stereovision system – detection of the correspondings points. In Proceedings of the ICMT 11 - International Conference on Military Technologies. Brno : University of Defence, 2011. pp. 961-968. ISBN 978-80-7231-787-5.

Novák, P., Krys, V., Mihola, M. Verification of a displacement of the mobile robot hercules manipulation subsystem. In Proceedings of the ICMT 11 - International Conference on Military Technologies. Brno : University of Defence, 2011. pp. 933-940. ISBN 978-80-7231-787-5.

2010

Články v domácích časopisech

Olivka, P., Novák, P. 3D Mapping of Rooms Using 2D Laser Scanner. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2010, vol. LVI, Mechanical series, no. 2, pp. 155-160. ISSN 1210–0471.

Kot, T., Babjak, J., Mostýn, V., Novák, P. Controlling a manipulator of a service robot by following the operator's hand movement in space. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2010, vol. LVI, Mechanical series, no. 1, pp. 121-125. ISSN 1210–0471.

Krys, V., Mihola, M., Novák, P. Manipulation subsystem of HERCULES mobile robot. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2010, vol. LVI, Mechanical series, no. 1, pp. 221-229. ISSN 1210–0471.

Novák, P., Špaček, P., Mostýn, V. Methods for Finding Equal Points in the Images for Stereovision. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2010, vol. LVI, Mechanical series, no. 1, pp. 277-282. ISSN 1210–0471.

2009

Články v domácích časopisech

Kot, T., Mostýn, V., Novák, P. Application of a 3D Representation of 2D Laser Scanner Data in Operator Controlled Mobile Robots. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2009, vol. LV, Mechanical series, no. 1, pp. 145-152. ISSN 1210–0471.

Kot, T., Mostýn, V., Novák, P. Integration of Sensor Information Into Camera Image Presented to Mobile Robot Operator. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2009, vol. LV, Mechanical series, no. 1, pp. 153-160. ISSN 1210–0471.

Špaček, P., Novák, P., Mostýn, V. PROVIDING THE 3D PERCEPTION TO OPERATOR. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2009, vol. LV, Mechanical series, no. 1, pp. 257-266. ISSN 1210–0471.

Babjak, J., Kot, T., Novák, P., Mostýn, V. Remote Control of Electric Wheelchair. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2009, vol. LV, Mechanical series, no. 1, pp. 1-6. ISSN 1210–0471.

Špaček, P., Novák, P., Mostýn, V. VISUALISATION OF DISTANCES DETERMINED BY STEREOMETRY. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2009, vol. LV, Mechanical series, no. 1, pp. 251-256. ISSN 1210–0471.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Kot, T., Mostýn, V., Novák, P. Application of Virtual Reality for Verification of Characteristics of Mobile Robots. In Proceedings of the ICMT 09 - International Conference on Military Technologies. Brno : University of Defence, 2009. pp. 516-523. ISBN 978-80-7231-649-6.  WoS 

Mostýn, V., Novák, P., Kot, T. Application of Virtual Reality For Verification of Driving Properties of Mobile Robots. In Proceeding of Lectures of 3rd International Conference Modelling of the Mechanics and Mechatronics Systems - MMaMS 2009. 2009. pp. 308-311. ISBN 978-80-553-0288-1.

2008

Články v domácích časopisech

Novák, P., Mostýn, V., Skařupa, J., Babjak, J. C Image Analyzing for Adaptive Front Lightings System. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2008, vol. LIV, Mechanical series, no. 1, pp. 197-202. ISSN 1210–0471.

Babjak, J., Kot, T., Novák, P., Mostýn, V. Control module for small mobile robots. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2008, roč. LIV, č. 1, s. 1-6. ISSN 1210-0471.

Špaček, P., Novák, P. Determination of the accuracy of measuring using acamera. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO řada strojní. 2008, roč. LIV, č. 01, s. 241-244. ISSN 1210-0471.

Babjak, J., Novák, P. Maxon DC Motor Control By MF624 IO Card. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2008, roč. 54, č. 1, s. 7-12. ISSN 1210-0471.

Články v zahraničních časopisech

Špaček, P., Novák, P. Determine accuracy of measuring using camera. Acta Mechanica Slovaca. 2A/2008, roč. 12, č. 1, s. 633-636. ISSN 1335-2392.

Novák, P., Mostýn, V., Skařupa, J., Babjak, J. The detecting system of the operating conditions of the car. Acta Mechanica Slovaca. 2008, vol. 12, no. 2A, p. 407-412. ISSN 1335-2392.

Babjak, J., Kot, T., Novák, P., Mostýn, V. Universal control system for mobile robots. Acta Mechanica Slovaca. 2008, vol. 12, no. 2A, p. 37-42. ISSN 1335-2392.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Špaček, P., Novák, P. Determine accuracy of measuring by camera. In ERIN 2008. Bratislava : SjF STU Bratislava, 2008. ISBN 978-80-227-2849-2.

2007

Učebnice, skripta

Novák, P. Experimentální metody v mechatronice. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2007. 160 s. ISBN 80-248-1222-3.

Články v domácích časopisech

Novák, P., Dudek, R., Babjak, J. Control of the mobile robot using neural net. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2007, roč. 53, č. 1, s. 147-151. ISSN 1210-0471.

Novák, P., Špaček, P. Design and Control Tripod Robot Structure. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2007, vol. LIII, Mechanical series, no. 1, pp. 153-160, ISSN 1210–0471.

Dudek, R., Marten, T., Novák, P. Temperature Measurement of a Lining of a Casting Ladle. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2007, vol. LIII, Mechanical series, no. 1, pp. 35-40. ISSN 1210–0471.

Články v zahraničních časopisech

Novák, P., Dudek, R., Babjak, J. Mobile Robot Controlled by Neural Net. Acta Mechanica Slovaca. 2007, vol. 11, no. 2-A, pp. 113-116. ISSN 1335–2393.

Novák, P., Špaček, P. Tripod Stabilised Robot Structure. Acta Mechanica Slovaca. 2007, vol. 11, no. 2-A, pp. 117-120. ISSN 1335–2393.

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

Novák, P., Tvarůžka, A. Remote controlled mobile robot surveyor. In Transactions of the Departmets meeting. Plzeň : ZČU Plzeň, 2007. pp. 62-65. ISBN 978-80-7043-598-4.

2006

Články v domácích časopisech

Dudek, R., Novák, P. Breakout prediction system. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2006, vol. LII, Mechanical series, no. 1, pp. 29-34. ISSN 1210–0471.

Novák, P., Tvarůžka, A. Control and stereovision subsystems for remote controlled mobile robot surveyor. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2006, vol. LII, Mechanical series, no. 1, pp. 145-156. ISSN 1210–0471.

Gajdoš, V., Novák, P. Steering systems assembly automatic machine control system. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2006, vol. LII, Mechanical series, no. 1, pp. 65-70. ISSN 1210–0471.

Gajdoš, V., Novák, P. Wireless river water level measuring system. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2006, vol. LII, Mechanical series, no. 1, pp. 61-64. ISSN 1210–0471.

Články v zahraničních časopisech

Novák, P., Babjak, J., Tvarůžka, A. Intelligent unit of the IR proximity sensors with I2C interface. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10. ISSN 1335-2392.

Novák, P., Tvarůžka, A., Krys, V., Gajdoš, V. The compact control sustem of the mobile robot surveyor. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, pp. 345-348. ISSN 1335-2393.

2005

Monografie

Novák, P. Mobilní roboty - pohony, senzory, řízení. Praha : Nakladatelství BEN - technická literatura, 2005. 248 s. ISBN 80-7300-141-1.

Učebnice, skripta

Novák, P. Průmyslové řídicí systémy. 2. vyd. (1. vyd. 2000). Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. 104 s. ISBN 80-7078-733-3.

Články v domácích časopisech

Novák, P., Noskievič, P. High speed microcontroller as control system of linear actuators. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2005, vol. LI, Mechanical series, no. 1, pp. 171-177, ISSN 1210 - 0471.

Novák, P., Fuxa, J., Fusek, M. Powerful laboratory control system for research of conjugated strength criterion. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2005, vol. LI, Mechanical series, no. 1, pp. 163-170. ISSN 1210-0471.

Novák, P., Gajdoš, V. WASP server in the control systems. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2005, vol. LI, Mechanical series, no. 1, pp. 99-104, ISSN 1210-0471.

Články v zahraničních časopisech

Novák, P., Fuxa, J. Laboratorní systém pro výzkum konjugovaného kritéria pevnosti. Strojárstvo. 2005, č. 7-8, s. 64-65. ISSN 1335-2938.

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

Novák, P. Aplikace neuronové sítě v řízení mobilního robotu. In Sborník anotací konference Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika, Liberec, 12. - 13. 9. 2005. 2005. s. 26. 1-26. 7. ISBN 80-7083-970-8.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Novák, P. Path learning of the Mobile robot. In Proceedings of the International Scientific Conference: 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, 7. 9. - 9. 9. 2005. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. Session 5 - Robotics. pp. 75-80. ISBN 80-248-0905-2.

Novák, P., Gajdoš, V. The Self localization of the Mobile robot. In Proceedings of the International Scientific Conference: 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, 7. 9. - 9. 9. 2005. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. Session 5 - Robotics. pp. 69-74. ISBN 80-248-0905-2.

Gajdoš, V., Novák, P. The Welding machine control system. In Proceedings of the International Scientific Conference: 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, 7. 9. - 9. 9. 2005. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. Session 5 - Robotics. pp. 21-24. ISBN 80-248-0905-2.

2004

Články v domácích časopisech

Novák, P., Králíček, L., Němec, M. Control of locomotive subsystem mobile robot with omnidirectional wheels. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2004, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, pp. 151-159. ISSN 1210-0471.

Novák, P. Omnidirectional mobile robot. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2004, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, pp. 147-150. ISSN 1210-0471.

Novák, P. Ulrazvukové sonary. Automa. 2004, č. 5, s. 16-17. ISSN 1210-9592.

Skařupa, J., Mostýn, V., Novák, P. Významné jubileum Katedry robototechniky. Informátor. 2004, roč. VIII, č. 2, s. 4-5. ISSN 1213-8916.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Mostýn, V., Karník, L., Novák, P., Skařupa, J. Application of the robust control algorithms to the position servosystems of robots. In Proceedings of RAAD\'04, 13th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, Brno June 2-5, 2004. Brno : Faculty of Mechanical Engineering, 2004. pp. 77-81. ISBN 80-7204-341-2.

Novák, P., Mostýn, V., Králíček, L. Control of omnidirectional mobile robot. In Proceedings of 5th International Carpathian control conference ICCC 2004, Zakopane 25. - 28. 5. 2004, Poland. Krakow : FMER AGH-UCT Krakow, 2004. pp. 757-762. ISBN 83-89772-00-0.

Novák, P., Mostýn, V., Karník, L., Tvarůžka, A. Distributed control system for autonomous mobile robot. In Proceedings of International Conference Robtep 2004 Vyšné Ružbachy, Slovak Republic, 19. - 21. 5. 2004. 2004. pp. 332-337. ISBN 80-8073-134-9.

Tvarůžka, A., Novák, P. Robot map building by matching the laser scans. In Proceedings of International Conference Robtep 2004 Vyšné Ružbachy, Slovak Republic, 19. - 21. 5. 2004. 2004. pp. 546-549. ISBN 80-8073-134-9.

Karník, L., Mostýn, V., Novák, P. The service robotics mechanism with manipulation body. In Proceedings of RAAD\'04, 13th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, Brno June 2-5, 2004. Brno : Faculty of Mechanical Engineering, 2004. pp. 268-271. ISBN 80-7204-341-2.

2003

Články v domácích časopisech

Mostýn, V., Skařupa, J., Novák, P. Kinematics of the parallel manipulator. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, part 1, pp. 101-104. ISBN 80–248–0239–2.

Novák, P. Quadrature Sensors and Decoding their Signals. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, part 2, s. 7-10. ISSN 1210–0471.

Novák, P., Mostýn, V. Robot Sensor Subsystem with Ultrasonic sensors. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, part 2, s. 11-16. ISSN 1210–0471.

Články v zahraničních časopisech

Novák, P. Řídicí, pohybový a senzorický subsystém mobilního robotu - část 1. AT&P journal. 2003, roč. IX, č. 2, s. 70-71. ISSN 1335-2237.

Novák, P. Řídicí, pohybový a senzorický subsystém mobilního robotu - část 2. Časopis AT&P journal. 2003, roč. IX, č. 3, s. 98-99. ISSN 1335-2237.

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

Novák, P. Pohybové rovnice všesměrového tříkolového mobilního robotu. In Servisní robotika, Ostrava 19. 11. 2003. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. sborník anotací s. 18. 1-18. 6. ISBN 80-248-0494-8.

Novák, P. Tříosý pohon mobilního robotu s DC motory. In Servisní robotika, Ostrava 19. 11. 2003. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. sborník anotací s. 19. 1-19. 5. ISBN 80-248-0494-8.

Novák, P., Králíček, L. Všesměrový mobilní robot. In Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika. Praha : FS ČVUT, 2003. s. II/37–II/39. ISBN 80-01-02815-1.

2002

Učebnice, skripta

Novák, P. Mikropočitačové řídicí systémy. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2002. 112 s. ISBN 80-248-0219-8.

Články v domácích časopisech

Mostýn, V., Skařupa, J., Novák, P. Kinematics of the parallel manipulator. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2002, vol. XLVIII, Mechanical series, no. 1. ISBN 80-248-0240-6. ISSN 1210-0471.

Novák, P. Připojení inkrementálního senzoru k jednočipovému mikroprocesoru řady x52. AUTOMA. 2002, roč. 8, č. 11, s. 38-39. ISSN 1210-9592.

Novák, P. Quadrature sensors and decoding their signals. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2002, vol. XLVIII, Mechanical series, no. 1. ISBN 80-248-0240-6. ISSN 1210-0471.

Novák, P. Rotační inkrementální senzory. AUTOMA. 2002, roč. 8, č. 10, s. 32-33. ISSN 1210-9592.

Novák, P., Mostýn, V. Sensor subsystem of the robot with ultrasonic sensors. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2002, vol. XLVIII, Mechanical series, no. 1. ISBN 80-248-0240-6. ISSN 1210-0471.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Mostýn, V., Novák, P. Laser navigation systém of the mobile robot. In Proceedings of International Conference ROBTEP 2002, 22. - 24. 5. 2002, Prešov. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 255-260. ISBN 80-7099-826-1.

Mostýn, V., Novák, P., Špička, I. Modeling of the mechatronic systems in MSC/ADAMS environment. In Proceedings of International Conference COMTEP 2002, Košice 30. 10. 2002. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 53-56. ISBN 80-7099-889-X.

Novák, P. New smart web modules for industrial controls. In Proceedings of International Conference COMTEP 2002, Košice 30. 10. 2002. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 61-64. ISBN 80-7099-889-X.

Novák, P. Problems of safety assurance of IPC control systems. In Proceedings of International Conference ROBTEP 2002, 22. - 24. 5. 2002, Prešov. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 275-280. ISBN 80-7099-826-1.

Novák, P. Sensors for orientation of mobile robots. In Proceedings of International Conference ROBTEP 2002, 22. - 24. 5. 2002, Prešov. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 281-284. ISBN 80-7099-826-1.

Novák, P., Mostýn, V. Sonar SFR08 for mobile robot and their interfacing. In Proceedings of International Conference COMTEP 2002, Košice 30. 10. 2002. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 65-68. ISBN 80-7099-889-X.

2001

Články v domácích časopisech

Novák, P., Fuxa, J. Adapted laboratory control system for research of fatigue strength. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2001, roč. XLVII, řada strojní, č. 1. ISSN 1210-0471.

Novák, P. Motion control of mobile robot. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2001, roč. XLVII, řada strojní, č. 1. ISSN 1210-0471.

Novák, P. Resources for Real-Time process control and data acquisition. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2001, roč. XLVII, řada strojní, č. 1. ISSN 1210-0471.

Novák, P. Rozhraní pro průmyslové senzory s komunikací SSI. Automa. 2001, č. 11, s. 38. ISSN 1210-9592.

Novák, P. SSI - komunikace pro průmyslové senzory. Automa. 2001, č. 10, s. 38-40. ISSN 1210-9592.

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

Novák, P. Laboratory control system for research of fatigue strength. In ASR 2001. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2001. p. 51.1-51.6. ISBN 80-7078-890-9.

Novák, P. Senzorický subsystém mobilního robotu. In AUTOS 2001, Praha 26. 4. - 27. 4. 2001. Praha, 2001. s. 92-97. ISSN 1212-5709.

Novák, P., Fuxa, J. SSI-Interface and protocol for industrial sensors. In ASR 2001. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2001. p. 50. 1-50. 6. ISBN 80-7078-890-9.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Novák, P., Mostýn, V. Control Of Driving Subsystem Mobile Robot. In Automatizácia/Robotika v teórii a praxi, ROBTEP 2001, Prešov 14. 12. 2001. Košice : SF TU Košice, 2001. s. 83-86. ISBN 80-7099-749-4.

Novák, P. IR sensors in orientation subsystem of mobile robots. In International Workshop on Robot-Multi-Agent-Systems R-MAS 2001, Ostrava 8th June. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2001. pp. 29-32. ISBN 80-7078-901-8.

Novák, P. Quadrature Decoder Interface. In Automatizácia/Robotika v teórii a praxi, ROBTEP 2001, Prešov 14. 12. 2001. Košice : SF TU Košice, 2001. s. 79-82. ISBN 80-7099-749-4.

2000

Učebnice, skripta

Novák, P. Průmyslové řídicí systémy. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. 104 s. ISBN 0-7078-733-3.

Novák, P. Řídicí systémy procesní úrovně. Ostrava : Katedra robototechniky VŠB-TU Ostrava, 2000. 133 s. Interní učební text.

Články v domácích časopisech

Skařupa, J., Novák, P. Katedra robototechniky FS VŠB – Technické univerzity Ostrava. Informátor. srpen 2000, s. 15.

Novák, P., Skařupa, J. Katedra robototechniky FS VŠB-TU Ostrava. Automa. 2000, č. 1, s. 40. ISSN 1210-9592.

Novák, P. Technical aids of orientation of mobile robots. Sborník vědeckých prací VŠB–TU Ostrava. 2000, roč. XLVI, řada strojní, č. 1, s. 61-66. ISSN 1210-0471.

Novák, P. Vybrané způsoby zabezpečení spolehlivosti řídicích systémů s IPC. Automa. 2000, č. 1, s. 24-27. ISSN 1210-9592.

Novák, P., Noskievič, P. Zabezpečení spolehlivosti řízení pódiových stolů v Obecním domě v Praze. Automa. 2000, č. 2, s. 14-15. ISSN 1210-9592.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Novák, P. Distance measuring servo for mobile robots. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 38.1-38.6. ISBN 80-7078-799-6.

Novák, P. Near proximity sensor for mobile robot. In Mezinárodní konference COMTEP’00, Prešov. Košice : SjF TU Košice, 2000. s. 159-164, ISBN 80-7099-631-5.

Novák, P. Servo300 - 3-axis servo motor control PC card. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 37.1-37.4. ISBN 80-7078-799-6.

1999

Učebnice, skripta

Novák, P. Řídicí systémy procesní úrovně řízení na bázi IPC. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1999. 114 s.

Články v domácích časopisech

Novák, P. Problems of safety of the control systems based on IPC. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 1999, Mechanical Series, č. 1, pp. 35-40. ISSN 1210-0471. ISBN 80-7078-748-1.

Novák, P. Spolehlivost řídicích systémů s IPC. Automa. 1999, č. 11-12, s. 4-8.

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

Novák, P. Problematika bezpečnosti řídicích systémů s IPC. In Sborník XXIII. semináře ASŘ´99. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1999. s. 1-9. ISBN 80-7078-666-3.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Novák, P., Noskievič, P. Reliability assurance control of stages podia in Smetana concert hall in Municipal home in Prague. In ROBTEP 1999. Košice : SF TU Košice, 1999. pp. 193-196. ISBN 80-7099-453-3.

Novák, P. The selected manners increasing safety of control systems based on IPC. In ROBTEP 1999. Košice : SF TU Košice, 1999. pp. 197-200. ISBN 80-7099-453-3.