VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Ověřování virtuálního modelu hydraulicky poháněného mechanismu vytvořeného v simulačním systému MSC.ADAMS
Druh publikace: Příspěvek na domácí konferenci nebo semináři
Sborník: Workshop 2006 Fakulty strojní
Autoři:

Krys Václav

Rok vydání: 2006
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Krys, V. Ověřování virtuálního modelu hydraulicky poháněného mechanismu vytvořeného v simulačním systému MSC.ADAMS. In Workshop 2006 Fakulty strojní. Ostrava : VŠB–TU Ostrava, 2006. pp. 36. ISBN 80–248-0999-0.