VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název publikace: Průmyslové řídicí systémy
Druh publikace: Učebnice, skriptum
Autoři:

Novák Petr

Rok vydání: 2005
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P. Průmyslové řídicí systémy. 2. vyd. (1. vyd. 2000). Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. 104 s. ISBN 80-7078-733-3.