VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Laboratorní systém pro výzkum konjugovaného kritéria pevnosti
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Strojárstvo
Autoři:

Novák Petr

Fuxa J.

Rok vydání: 2005
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P., Fuxa, J. Laboratorní systém pro výzkum konjugovaného kritéria pevnosti. Strojárstvo. 2005, č. 7-8, s. 64-65. ISSN 1335-2938.