VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Powerful laboratory control system for research of conjugated strength criterion
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Transactions of the VŠB-TU of Ostrava
Autoři:

Novák Petr

Fuxa J.

Fusek M.

Rok vydání: 2005
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P., Fuxa, J., Fusek, M. Powerful laboratory control system for research of conjugated strength criterion. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2005, vol. LI, Mechanical series, no. 1, pp. 163-170. ISSN 1210-0471.