VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: High speed microcontroller as control system of linear actuators
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Transactions of the VŠB-TU of Ostrava
Autoři:

Novák Petr

Noskievič P.

Rok vydání: 2005
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P., Noskievič, P. High speed microcontroller as control system of linear actuators. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2005, vol. LI, Mechanical series, no. 1, pp. 171-177, ISSN 1210 - 0471.