VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: WASP server in the control systems
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Transactions of the VŠB-TU of Ostrava
Autoři:

Novák Petr

Gajdoš V.

Rok vydání: 2005
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P., Gajdoš, V. WASP server in the control systems. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2005, vol. LI, Mechanical series, no. 1, pp. 99-104, ISSN 1210-0471.