VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: The Self localization of the Mobile robot
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Proceedings of the International Scientific Conference: 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, 7. 9. - 9. 9. 2005
Autoři:

Novák Petr

Gajdoš V.

Rok vydání: 2005
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P., Gajdoš, V. The Self localization of the Mobile robot. In Proceedings of the International Scientific Conference: 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, 7. 9. - 9. 9. 2005. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. Session 5 - Robotics. pp. 69-74. ISBN 80-248-0905-2.