VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Preparing for designing of production system with IR
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Proceedings of the International Scientific Conference: 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, 7. 9. - 9. 9. 2005
Autoři:

Burkovič Jan

Rok vydání: 2005
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Burkovič, J. Preparing for designing of production system with IR. In Proceedings of the International Scientific Conference: 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, 7. 9. - 9. 9. 2005. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. Session 5 - Robotics. p. 13-16. ISBN 80-248-0905-2.