VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Ing. Jan Burkovič, Ph.D. - přehled publikací

FiltrováníDruh:Databáze:


Styl zobrazeníNalezeno celkem 42 publikací odpovídajících výběru:

2010

Učebnice, skripta

Burkovič, J. Řízení projektu. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2010. 143 s. ISBN 978-80-248-2311-9.

2009

Učebnice, skripta

Burkovič, J., Babjak, J. Výroba, provoz a zkoušení PR. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2009. 106 s. ISBN 978-80-248-2127-6.

Články v zahraničních časopisech

Jandačka, P., Hlaváč, L., Uhlář, R., Burkovič, J. Regression Model for Depth of Cut of Water Jet into Rock Materials. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2009, vol. LV, Mechanical series, no. 1. ISSN 1210–0471.

2008

Učebnice, skripta

Burkovič, J. Navrhování robotizovaných montážních linek. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2008. 163 s. ISBN 978-80-24-1869-6.

Články v domácích časopisech

Burkovič, J., Kot, T. Parting and Shaping of Light-Walled Sections. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2008, vol. LIV, Mechanical series, no. 1, pp. 21-26. ISSN 1210–0471.

Články v zahraničních časopisech

Burkovič, J., Kot, T. Technological Solution of Thin-Walled Sections Parting and Shaping. Acta Mechanica Slovaca. 2008, vol. 12, no. 2-A, pp. 121-126. ISSN 1335-2393.

2007

Učebnice, skripta

Burkovič, J., Buryan, P., Stískala, V., Vymětal, J. Sylaby pro vzdělávací kurz v oboru koksárenství 2 (texty pro PGS). 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2007. 150 s. Zpracoval 50 stran + přílohy. ISBN 978-80-248-1618-0.

Články v domácích časopisech

Burkovič, J. Robotized Production Cells for ARC Welding. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2007, vol. LIII, Mechanical series, no. 1, pp. 15-21. ISSN 1210–0471.

Burkovič, J., Kot, T. Robotized Production Cells for ARC Welding. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2007, roč. LIII, Mechanical series, č. 1, s. 15-21. ISSN 1210–0471.

Články v zahraničních časopisech

Burkovič, J. Project Control of the Production System With IR. Acta Mechanica Slovaca. 2007, vol. 11, no. 2-A, pp. 41-44. ISSN 1335-2393.

Burkovič, J. Servise Robots for Meitenance of Greneery. Acta Mechanica Slovaca. 2007, vol. 11, no. 2-A, pp. 45-48. ISSN 1335-2393.

2006

Učebnice, skripta

Burkovič, J. Provoz a údržba RTP. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2006. 95 s. ISBN 80-248-1222-3.

Články v domácích časopisech

Burkovič, J., Kot, T. Service robots for maintenance of greenery around roads and highways. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2006, vol. LII, Mechanical series, no. 1, pp. 9-14. ISSN 1210–0471.

Články v zahraničních časopisech

Burkovič, J., Burkovičová, R. Increase of The Quality of Studies for a Bachelor´s Degrees. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, pp. 71-76. ISSN 1335-2393.

Burkovič, J. Možnost robotizace při dělení materiálů. AT&P journal PLUS1. 2006, s. 54-56. ISSN 1336-5010.

Burkovič, J., Mihola, M., Kot, T. Robotization In Technology of Machining. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, pp. 77-82. ISSN 1335-2393.

Burkovič, J. Uplatnění robotů při udržování zeleně. AT&P journal PLUS1. 2006, s. 76-80. ISSN 1336-5010.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Burkovič, J., Burkovičová, R. Importace and Prospect of Bachelor type Studies in Czech Republic. In Optimalization of the robots and manipulators OPTIROB 06, Predeal, Romania: May 26.-28. 2006. Romania, 2006. pp. 225-228. ISBN (10)975-648-572-2.

2005

Články v domácích časopisech

Burkovič, J. Robotized technological workplaces design (RTW). Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2005, vol. LI, Mechanical series, no. 1, pp. 45-50, ISSN 1210-0471.

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

Burkovič, J. Navrhování výrobních systému s PR. In Sborník konference Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika, Liberec, 12. - 13. 9. 2005. 2005. s. 25. 1-25. 5. ISBN 80-7083-970-8.

Burkovič, J. Údržba zeleně kolem dálnice. In Konference Technická problematika výstavby dálnice D 47, Moravskoslezská hornická společnost ČSVTS HGF VŠB-TU Ostrava, odborná skupina lomového dobývání a úpravnictví a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje s Krajskou hospodářskou komorou. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 19-25. ISBN 80-248-0927-3.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Burkovič, J. Preparing for designing of production system with IR. In Proceedings of the International Scientific Conference: 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, 7. 9. - 9. 9. 2005. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. Session 5 - Robotics. p. 13-16. ISBN 80-248-0905-2.

Burkovič, J. Project control of the production system with IR. In Proceedings of the International Scientific Conference: 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, 7. 9. - 9. 9. 2005. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. Session 5 - Robotics. p. 9-12. ISBN 80-248-0905-2.

2004

Učebnice, skripta

Burkovič, J. Projektování a provoz RTP. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2004. 110 s. ISBN 80-248-0709-2.

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

Burkovič, J. Servisní roboty pro údržbu a odstraňování keřů a stromů. In Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika, Ostrava 14. - 15. 9. 2004. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2004. Sborník anotací s. 16. ISBN 80-248-0645-2.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Burkovič, J. What are the main aspects of successful implementation of robotization?. In Proceedings of International Conference Robtep 2004 Vyšné Ružbachy, Slovak Republic, 19. - 21. 5. 2004. 2004. pp. 75-80. ISBN 80-8073134-9.

2003

Učebnice, skripta

Burkovič, J. Mechanizace a automatizace výrobních zařízení. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. 115 s. ISBN 80-248-0513-8.

Burkovič, J. Výroba ocelových autokol. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. s. 106. ISBN 80-248-0356-9.

Články v domácích časopisech

Burkovič, J. Die Analyse der technologischen Prozesse für Festlegung der Parameter der erneuerung Maschinensystems. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, pp. 9-16. ISSN 1210–0471.

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

Burkovič, J. Přípravné fáze návrhu servisních robotů. In Servisní robotika. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. sborník anotací s. 6. ISBN 80-248-0494-8.

2002

Učebnice, skripta

Burkovič, J. Navrhování RTP. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2002. 114 s. ISBN 80-248-0217-1.

Články v domácích časopisech

Burkovič, J. Die Analyse der technologischen Prozesse für Festlegung der Parameter der erneuerung Maschinensystem. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2002, vol. XLVIII, Mechanical series, no. 1. ISBN 80-248-0240-6. ISSN 1210-0471.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Burkovič, J. Spolehlivost provozů RTP. In Proceedings of International Conference ROBTEP 2002, 22. - 24. 5. 2002, Prešov. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 63-66. ISBN 80-7099-826-1.

2001

Učebnice, skripta

Burkovič, J. Spolehlivost, diagnostika, jakost. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2001. 110 s. ISBN 80-7078-838-0.

Články v domácích časopisech

Burkovič, J. Einfluss des menschlichen Faktors auf die Zuferässigkeit der Robotererzeugungssysteme. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2001, roč. XLVII, řada strojní, č. 1. ISSN 1210-0471.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Burkovič, J. Wie wird die entwikelung der Erzeugungssystems. In Automatizácia/Robotika v teórii a praxi, ROBTEP 2001, Prešov 14. 12. 2001. Košice : SF TU Košice, 2001. s. 23-26. ISBN 80-7099-749-4.

2000

Monografie

Burkovič, J. Výroba a aplikované inženýrství ve svařování : učební texty pro kurzy svářečských inženýrů a technologů. 1. vyd. Ostrava : ZEROSS, 2000. Kapitola 4 a 6, s. 63-74, 93-105. ISBN 80-85771-72-1.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Burkovič, J. Možnosti diagnostiky PR. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 13.1-13.4. ISBN 80-7078-799-6.

Burkovič, J. Spolehlivost PR v PVS. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 14.1-14.4. ISBN 80-7078-799-6.

Burkovič, J. Spolehlivosti a preventivní údržba v PVS s PR. In Workshop 2000 Fakulty strojní. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. s. 97-100. ISBN 80-7078-745-7.

Burkovič, J. Význam sběru informací o činnosti PR v PVS. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 15.1-15.4. ISBN 80-7078-799-6.

Disertační práce

Burkovič, J. Problematika nasazování průmyslových robotů v pružných výrobních systémech z hlediska spolehlivosti provozu, seřizování a údržby : disertační práce. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. 155 s.