VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Aplikace neuronové sítě v řízení mobilního robotu
Druh publikace: Příspěvek na domácí konferenci nebo semináři
Sborník: Sborník anotací konference Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika, Liberec, 12. - 13. 9. 2005
Autoři:

Novák Petr

Rok vydání: 2005
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P. Aplikace neuronové sítě v řízení mobilního robotu. In Sborník anotací konference Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika, Liberec, 12. - 13. 9. 2005. 2005. s. 26. 1-26. 7. ISBN 80-7083-970-8.