VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Navrhování výrobních systému s PR
Druh publikace: Příspěvek na domácí konferenci nebo semináři
Sborník: Sborník konference Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika, Liberec, 12. - 13. 9. 2005
Autoři:

Burkovič Jan

Rok vydání: 2005
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Burkovič, J. Navrhování výrobních systému s PR. In Sborník konference Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika, Liberec, 12. - 13. 9. 2005. 2005. s. 25. 1-25. 5. ISBN 80-7083-970-8.