VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Údržba zeleně kolem dálnice
Druh publikace: Příspěvek na domácí konferenci nebo semináři
Sborník: Konference Technická problematika výstavby dálnice D 47, Moravskoslezská hornická společnost ČSVTS HGF VŠB-TU Ostrava, odborná skupina lomového dobývání a úpravnictví a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje s Krajskou hospodářskou komorou
Autoři:

Burkovič Jan

Rok vydání: 2005
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Burkovič, J. Údržba zeleně kolem dálnice. In Konference Technická problematika výstavby dálnice D 47, Moravskoslezská hornická společnost ČSVTS HGF VŠB-TU Ostrava, odborná skupina lomového dobývání a úpravnictví a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje s Krajskou hospodářskou komorou. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 19-25. ISBN 80-248-0927-3.