VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Simulace algoritmu vektorového řízení pohonu s asynchronním motorem pro pohon elektromobilu
Druh publikace: Příspěvek na domácí konferenci nebo semináři
Sborník: Sborník konference EPVE 2005 Elektrické pohony a výkonová elektronika, Brno 8. - 9. 11. 2005
Autoři:

Adamovský Z.

Skotnica P.

Neborák I.

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2005
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Adamovský, Z., Skotnica, P., Neborák, I., Mostýn, V. Simulace algoritmu vektorového řízení pohonu s asynchronním motorem pro pohon elektromobilu. In Sborník konference EPVE 2005 Elektrické pohony a výkonová elektronika, Brno 8. - 9. 11. 2005. Brno : VUT v Brně, FEKT, Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky, 2005. s. 83-88. ISBN 80-214-3052-4.