VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Metody vyšetřování interakce pohonného a mechanického subsystému
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Acta Electrotechnica et Informatica
Autoři:

Mostýn Vladimír

Neborák I.

Rok vydání: 2004
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Mostýn, V., Neborák, I. Metody vyšetřování interakce pohonného a mechanického subsystému. Acta Electrotechnica et Informatica. 2004, vol. 4, no. 4, pp. 59-63. ISSN 1335-8243.