VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Omnidirectional mobile robot
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Transactions of the VŠB-TU of Ostrava
Autoři:

Novák Petr

Rok vydání: 2004
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P. Omnidirectional mobile robot. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2004, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, pp. 147-150. ISSN 1210-0471.