VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Robot map building by matching the laser scans
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Proceedings of International Conference Robtep 2004 Vyšné Ružbachy, Slovak Republic, 19. - 21. 5. 2004
Autoři:

Tvarůžka A.

Novák Petr

Rok vydání: 2004
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Tvarůžka, A., Novák, P. Robot map building by matching the laser scans. In Proceedings of International Conference Robtep 2004 Vyšné Ružbachy, Slovak Republic, 19. - 21. 5. 2004. 2004. pp. 546-549. ISBN 80-8073-134-9.