VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Servisní roboty pro údržbu a odstraňování keřů a stromů
Druh publikace: Příspěvek na domácí konferenci nebo semináři
Sborník: Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika, Ostrava 14. - 15. 9. 2004
Autoři:

Burkovič Jan

Rok vydání: 2004
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Burkovič, J. Servisní roboty pro údržbu a odstraňování keřů a stromů. In Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika, Ostrava 14. - 15. 9. 2004. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2004. Sborník anotací s. 16. ISBN 80-248-0645-2.