VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Ověřování provozních vlastností aktivní napájecí jednotky AFE - Siemens AG
Druh publikace: Příspěvek na domácí konferenci nebo semináři
Sborník: Sborník z mezinárodního odborného semináře SEKEL 2004, 22. - 24. 9. 2004, Písek u Jablůnkova
Autoři:

Vrána V.

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2004
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Vrána, V., Mostýn, V. Ověřování provozních vlastností aktivní napájecí jednotky AFE - Siemens AG. In Sborník z mezinárodního odborného semináře SEKEL 2004, 22. - 24. 9. 2004, Písek u Jablůnkova. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2004. s. 99-104. ISBN 80-248-0619-3.