VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Výsledky pilotního projetu \"Prototyping Manager\" v rámci programu Leonardo da Vinci
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Informátor
Autoři:

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2004
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Mostýn, V. Výsledky pilotního projetu \"Prototyping Manager\" v rámci programu Leonardo da Vinci. Informátor. 2004, roč. VIII, č. 5, s. 12. ISSN 1213-8916.