VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název publikace: Výroba ocelových autokol
Druh publikace: Učebnice, skriptum
Autoři:

Burkovič Jan

Rok vydání: 2003
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Burkovič, J. Výroba ocelových autokol. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. s. 106. ISBN 80-248-0356-9.