VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Robot asistent – nový prvek servisní robotiky
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Acta Mechanica Slovaca
Autoři:

Skařupa Jiří

Kárník Ladislav

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2003
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Skařupa, J., Kárník, L., Mostýn, V. Robot asistent – nový prvek servisní robotiky. Acta Mechanica Slovaca. 2003, vol. 7, no. 3, s. 121-128. ISSN 1335-2393.