VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Řídicí, pohybový a senzorický subsystém mobilního robotu - část 2
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Časopis AT&P journal
Autoři:

Novák Petr

Rok vydání: 2003
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P. Řídicí, pohybový a senzorický subsystém mobilního robotu - část 2. Časopis AT&P journal. 2003, roč. IX, č. 3, s. 98-99. ISSN 1335-2237.