VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Die Analyse der technologischen Prozesse für Festlegung der Parameter der erneuerung Maschinensystems
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Transactions of the VŠB-TU of Ostrava
Autoři:

Burkovič Jan

Rok vydání: 2003
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Burkovič, J. Die Analyse der technologischen Prozesse für Festlegung der Parameter der erneuerung Maschinensystems. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, pp. 9-16. ISSN 1210–0471.