VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Integrovaná počítačová podpora návrhu servisních robotů
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: IT CAD
Autoři:

Skařupa Jiří

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2003
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Skařupa, J., Mostýn, V. Integrovaná počítačová podpora návrhu servisních robotů. IT CAD. 2003, roč. 13, č. 1, s. 39-43. ISSN 0862-996X.