VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Kinematická a dynamická analýza mechanismů v CAD systému Pro/Engineer
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: IT CAD
Autoři:

Mostýn Vladimír

Skařupa Jiří

Rok vydání: 2003
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Mostýn, V., Skařupa, J. Kinematická a dynamická analýza mechanismů v CAD systému Pro/Engineer. IT CAD. 2006, roč. 13, č. 2, s. 32-35. ISSN 0862-996X.