VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Quadrature Sensors and Decoding their Signals
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Transactions of the VŠB-TU of Ostrava
Autoři:

Novák Petr

Rok vydání: 2003
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P. Quadrature Sensors and Decoding their Signals. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, part 2, s. 7-10. ISSN 1210–0471.