VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Modeling of the Dynamics of Industrial Robots with Flexible Links
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Transactions of the VŠB-TU of Ostrava
Autoři:

Mostýn Vladimír

Konečný Zdeněk

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2003
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Mostýn, V., Konečný, Z., Kárník, L. Modeling of the Dynamics of Industrial Robots with Flexible Links. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, part 1, s. 97-100. ISSN 1210–0471.