VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Four-Wheel Chassis Parameterization
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Transactions of the VŠB-TU of Ostrava
Autoři:

Konečný Zdeněk

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2003
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Konečný, Z., Mostýn, V. Four-Wheel Chassis Parameterization. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, part 1, s. 91-96. ISSN 1210–0471.