VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Přípravné fáze návrhu servisních robotů
Druh publikace: Příspěvek na domácí konferenci nebo semináři
Sborník: Servisní robotika
Autoři:

Burkovič Jan

Rok vydání: 2003
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Burkovič, J. Přípravné fáze návrhu servisních robotů. In Servisní robotika. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. sborník anotací s. 6. ISBN 80-248-0494-8.