VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Cíle výzkumu servisní robotiky
Druh publikace: Příspěvek na domácí konferenci nebo semináři
Sborník: Sborník konference \"Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika, září 2003\"
Autoři:

Skařupa Jiří

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2003
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Skařupa, J., Mostýn, V. Cíle výzkumu servisní robotiky. In Sborník konference \"Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika, září 2003\". Praha : ČVUT, 2003. s. II/31-II/33. ISBN 80-01-02815-1.