VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Metody modelování mechatronických systémů
Druh publikace: Příspěvek na domácí konferenci nebo semináři
Sborník: Servisní robotika, Ostrava 19. 11. 2003
Autoři:

Mostýn Vladimír

Skařupa Jiří

Rok vydání: 2003
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Mostýn, V., Skařupa, J. Metody modelování mechatronických systémů. In Servisní robotika, Ostrava 19. 11. 2003. Ostrava : VŠB–TU Ostrava, 2003. s. 16. 1-16. 6. ISBN 80-248-0494-8.