VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Všesměrový mobilní robot
Druh publikace: Příspěvek na domácí konferenci nebo semináři
Sborník: Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika
Autoři:

Novák Petr

Králíček L.

Rok vydání: 2003
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P., Králíček, L. Všesměrový mobilní robot. In Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika. Praha : FS ČVUT, 2003. s. II/37–II/39. ISBN 80-01-02815-1.