VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Tříosý pohon mobilního robotu s DC motory
Druh publikace: Příspěvek na domácí konferenci nebo semináři
Sborník: Servisní robotika, Ostrava 19. 11. 2003
Autoři:

Novák Petr

Rok vydání: 2003
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P. Tříosý pohon mobilního robotu s DC motory. In Servisní robotika, Ostrava 19. 11. 2003. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. sborník anotací s. 19. 1-19. 5. ISBN 80-248-0494-8.