VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název publikace: Metody a prostředky návrhu průmyslových a servisních robotů
Druh publikace: Monografie
Autoři:

Skařupa Jiří

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2002
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Skařupa, J., Mostýn, V. Metody a prostředky návrhu průmyslových a servisních robotů. 1. vyd. Košice : Edícia vedeckej a odbornej literatúry – strojnícka fakulta TU v Košiciach, Vienala Košice, 2002. 190 s. ISBN 80-88922-55-0.