VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název publikace: Navrhování RTP
Druh publikace: Učebnice, skriptum
Autoři:

Burkovič Jan

Rok vydání: 2002
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Burkovič, J. Navrhování RTP. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2002. 114 s. ISBN 80-248-0217-1.