VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název publikace: Modelování a analýza konstrukcí robotů II
Druh publikace: Učebnice, skriptum
Autoři:

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2002
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Mostýn, V. Modelování a analýza konstrukcí robotů II. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2002. 111 s. ISBN 80-248-0022-5.