VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Rotační inkrementální senzory
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: AUTOMA
Autoři:

Novák Petr

Rok vydání: 2002
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P. Rotační inkrementální senzory. AUTOMA. 2002, roč. 8, č. 10, s. 32-33. ISSN 1210-9592.