VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Sensors for orientation of mobile robots
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Proceedings of International Conference ROBTEP 2002, 22. - 24. 5. 2002, Prešov
Autoři:

Novák Petr

Rok vydání: 2002
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P. Sensors for orientation of mobile robots. In Proceedings of International Conference ROBTEP 2002, 22. - 24. 5. 2002, Prešov. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 281-284. ISBN 80-7099-826-1.