VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Computer aided support for the development of mechatronic systems
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Proceedings of the 5th International symposium Mechatronics 2002, 5. - 7. 6. 2002, Gabčíkovo
Autoři:

Mostýn Vladimír

Skařupa Jiří

Rok vydání: 2002
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Mostýn, V., Skařupa, J. Computer aided support for the development of mechatronic systems. In Proceedings of the 5th International symposium Mechatronics 2002, 5. - 7. 6. 2002, Gabčíkovo. Bratislava : STU Bratislava, 2002. s. 68-74. ISBN 80-227-1714-2.