VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Analysis of the mechanisms with flexible parts
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Proceedings of International Conference COMTEP 2002, Košice 30. 10. 2002
Autoři:

Mostýn Vladimír

Skařupa Jiří

Špička I.

Rok vydání: 2002
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Mostýn, V., Skařupa, J., Špička, I. Analysis of the mechanisms with flexible parts. In Proceedings of International Conference COMTEP 2002, Košice 30. 10. 2002. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 57-60. ISBN 80-7099-889-X.