VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: New smart web modules for industrial controls
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Proceedings of International Conference COMTEP 2002, Košice 30. 10. 2002
Autoři:

Novák Petr

Rok vydání: 2002
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P. New smart web modules for industrial controls. In Proceedings of International Conference COMTEP 2002, Košice 30. 10. 2002. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 61-64. ISBN 80-7099-889-X.