VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název publikace: Metody a prostředky návrhu průmyslových a servisních robotů
Druh publikace: Monografie
Autoři:

Skařupa Jiří

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2001
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Skařupa, J., Mostýn, V. Metody a prostředky návrhu průmyslových a servisních robotů. 1. vyd. Košice : Edícia vedeckej a odbornej literatúry - Strojnícka fakulta TU v Košiciach, VIENALA Košice, 2001. 190 s. ISBN 80-xxxxx-xx-x.