VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název publikace: Spolehlivost, diagnostika, jakost
Druh publikace: Učebnice, skriptum
Autoři:

Burkovič Jan

Rok vydání: 2001
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Burkovič, J. Spolehlivost, diagnostika, jakost. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2001. 110 s. ISBN 80-7078-838-0.