VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Einfluss des menschlichen Faktors auf die Zuferässigkeit der Robotererzeugungssysteme
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava
Autoři:

Burkovič Jan

Rok vydání: 2001
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Burkovič, J. Einfluss des menschlichen Faktors auf die Zuferässigkeit der Robotererzeugungssysteme. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2001, roč. XLVII, řada strojní, č. 1. ISSN 1210-0471.