VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název publikace: CAD III – pevnostní analýzy
Druh publikace: Učebnice, skriptum
Autoři:

Konečný Zdeněk

Krys Václav

Rok vydání: 2007
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Konečný, Z., Krys, V. CAD III – pevnostní analýzy. Ostrava : VŠB –TU Ostrava, 2007. 198 s. Multimediální učební text. ISBN 978-80-248-1513-8.