VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Wie wird die entwikelung der Erzeugungssystems
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Automatizácia/Robotika v teórii a praxi, ROBTEP 2001, Prešov 14. 12. 2001
Autoři:

Burkovič Jan

Rok vydání: 2001
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Burkovič, J. Wie wird die entwikelung der Erzeugungssystems. In Automatizácia/Robotika v teórii a praxi, ROBTEP 2001, Prešov 14. 12. 2001. Košice : SF TU Košice, 2001. s. 23-26. ISBN 80-7099-749-4.