VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Computer aided support in design of mechatronic systems
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: International Workshop on Robot-Multi-Agent-Systems R-MAS 2001, Ostrava 8th June
Autoři:

Mostýn Vladimír

Skařupa Jiří

Rok vydání: 2001
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Mostýn, V., Skařupa, J. Computer aided support in design of mechatronic systems. In International Workshop on Robot-Multi-Agent-Systems R-MAS 2001, Ostrava 8th June. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2001. pp. 23-28. ISBN 80-7078-901-8.