VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: IR sensors in orientation subsystem of mobile robots
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: International Workshop on Robot-Multi-Agent-Systems R-MAS 2001, Ostrava 8th June
Autoři:

Novák Petr

Rok vydání: 2001
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P. IR sensors in orientation subsystem of mobile robots. In International Workshop on Robot-Multi-Agent-Systems R-MAS 2001, Ostrava 8th June. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2001. pp. 29-32. ISBN 80-7078-901-8.