VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Service robots - formulation of task for development and tools of solutions
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: 10th Int. Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region RAAD 2001
Autoři:

Skařupa Jiří

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2001
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Skařupa, J., Mostýn, V. Service robots - formulation of task for development and tools of solutions. In 10th Int. Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region RAAD 2001. Vienna : Vienna University of Technology, 2001. abstrakts p. 14, [CD-ROM].